Specials

Manufacturers

Zlate tehlicky

Newsletter

Customer service - Contact us

Soft Capital s.r.o.
Kurska 852/24
040 22 Košice
Slovenská republika

IČO: 45 364 923
DIČ: 202 296 3107
IČ DPH: SK2022963107

Spoločnosť Soft Capital s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach v oddieli Sro, vložka číslo 25040/V.

Telefón: +421 907 242 650
E-mail: lydiasperky@lydiasperky.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 4010440331/7500 ČSOB, a.s.
IBAN: SK42 7500 0000 0040 1044 0331 SWIFT: CEKOSKBX

send a message

 

  • Kado
  • Rhomberg
  • Swarovski
  • XENOX